Julio 3

Unes espigues,

l´niciu de la fisga.

Milagru del pan.